fbpx

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vui lòng gọi điện thoại liên hệ và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

02923-891-789

EMAIL LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ qua email, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn.

cskh.vanphuoccuulong@gmail.com

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khách hàng khám và tư vấn vui lòng đến trực tiếp phòng khám, địa chỉ:

19 - Nguyễn Văn Linh, TP. Cần Thơ

Chúng Tôi Muốn Nghe Từ Bạn

Vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ

sẵn lòng hỗ trợ bạn.